NICNEDLUZIM.CZ

Ceník našich služeb

Cena za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení je pevně stanovena v § 390a odst. 3 insolvenčního zákona takto:

  • Pro případ oddlužení jednotlivce 4.000,- Kč + DPH
  • Pro případ společného oddlužení manželů 6.000,- Kč + DPH

 

V případě Vašeho zájmu Vás budou naši advokáti zastupovat v rámci celého insolvenčního řízení či převezmou zastoupení v jeho průběhu. Tuto možnost doporučujeme využít, je to vhodné zejména z důvodu dodržení všech lhůt, přebírání pošty, komunikace se soudem a plnění požadavků stanovených soudem, komunikace s insolvenčním správcem nebo v případě námitek podaných ze strany věřitelů proti oddlužení. Zároveň můžeme poradit i Vaší účetní/zaměstnavateli, jaké má povinnosti se zaměstnancem v insolvenci.